Konfirmander: Schema 2018-2019

Onsdag 5 september 2018

 • Kl 18:30 – 21:00: Förträff med konfirmander (utan vårdnadshavare).

Ett tillfälle att pröva på hur det känns för de som är osäkra och samtidigt ett tillfälle för de som ska vara med att börja lära känna varandra.

Söndag 30 september 2018

  • Kl 10:00: Mässa i Vänge kyrka
 • Kl 11:15-12:30: Informationsmöte med konfirmander och vårdnadshavare

Fredag 5 oktober – Söndag 7 oktober 2018

 • Upptaktsläger

Söndag 18 november 2018

 • Kl 10:00-17:00: Konfirmandträff

Söndag 16 december 2018

 • Kl 10:00-17:00: Konfirmandträff

Söndag 20 januari 2019

 • Kl 10:00-17:00: Konfirmandträff

Söndag 3 mars 2019

 • Kl 10:00-17:00: Konfirmandträff

Söndag 14 april 2019

 • Kl 10:00-17:00: Konfirmandträff

Söndag 26 maj 2019

 • Kl 10:00-17:00: Konfirmandträff

Onsdag 29 maj

·        Kl 18:30 – 21:00: Föräldramöte med konfirmander och vårdnadshavare

Torsdag 13 juni – Onsdag 19 juni 2019

·        Avslutningsläger

Torsdag 20 juni 2019

 • Kl 10:00 – 15:00: Övning, fotografering etc.

Söndag 23 juni 2019

 • Konfirmationsdag