Om oss

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

EN HEMSIDA FÖR UNGDOMAR AV UNGDOMAR

SKU Norra Hagundas hemsidas innehåll skapas av ungdomar som är aktiva i någon av våra ungdomsverksamheter:

  • Konfirmander
  • Unga ledare
  • Ministranter
  • KU
  • KU-13

 

Kommentera