När ingenting finns, så fin…

När ingenting finns, så finns inte bekymmerslöshet. #konfirmandnorrahagunda #bekymmerslöshetspärlan /Tobias