Teori och praktik på olika …

Teori och praktik på olika nivåer. Vi bygger grupp och övar samarbete.